Värdegrund

Vi har enats om följande värdemeningar:

 • Alla är trygga med varandra
 • Vi ser på barnet som en kompetent person
 • Vi är till för barnen
 • Vi bejakar mångfalden
 • Det märks att vi är professionella
 • Lärandet finns med i så många situationer som möjligt under dagen
 • Alla är lika mycket värda
 • Vi är miljömedvetna
 • Vi har ett gemensamt ansvar för alla barn
 • Vi skapar goda möten
 • Vi är öppna för allas frågor

Det innebär för oss att vi bemöter alla likvärdigt.
Vi har en kontinuerlig dialog med vårdnadshavarna.
Vi är lyhörda för vårdnadshavarnas behov och förväntningar på vår förskola, vi tar reda på vilken information de önskar.
Vi är närvarande pedagoger, vi visar barnen respekt och är inlyssnande.

Vår syn på lärande

Vi vuxna är barnens förebilder. Hos oss lär sig barnen att utveckla sin sociala kompetens samt att visa hänsyn och respekt. Barn lär i samspel med andra människor. Vi ser barnens förmågor och erbjuder dem en språkutvecklande miljö.

Vår barn- och människosyn

Vi välkomnar familjerna till förskolan och gör vårt bästa för att barn och vårdnadshavare ska uppleva att vi erbjuder en så bra verksamhet som möjligt.
Barn är inte på ett visst sätt, barn blir olika i olika situationer.
Vi ser barnens kompetens.
Vi har positiva förväntningar på barnen, har tilltro till deras förmågor och låter dem ta eget ansvar genom att pröva sig fram.
Pedagogernas kompetenser tas tillvara på olika sätt.