Om Rosens förskola

Utevistelse och fri lek är en självklar del av verksamheten där alla pedagoger deltar aktivt genom att stimulera, stödja och inspirera. Vi är ofta ute på de stora gröna områden och de olika lekplatser som finns i närheten.

På Rosens förskola deltar barnen i en strukturerad och innehållsrik verksamhet där språkutvecklingen är den röda tråden och vi arbetar medvetet med språket i alla situationer. 


Den fria leken (ute och inne), drama, rörelse, musik, skapande och sagostunder är också viktiga inslag i verksamheten. Vi använder även tecken och Ipads som stöd och hjälp i barnens språkutveckling.

Vi tycker att det ska vara roligt att komma till förskolan, att barnen ska känna sig trygga och utveckla sin fantasi, lekförmåga och samspel med andra barn. Vi vill ge varje enskilt barn vad det behöver samt en god språklig start.

Föräldrakontakt

På Rosens förskola tycker vi att det är viktigt att ha ett givande föräldrasamarbete. Detta samarbete startar vid inskolningen.

Vi vill att föräldrarna skall känna sig delaktiga att kunna påverka sitt barns vistelse på förskolan. Som förälder bjuds du in till föräldramöte, drop-in och föräldrasamtal varje termin. På detta vis får du som förälder en inblick i vår förskola och vad ditt barn gör.

Vi strävar efter att alla skall känna sig välkomna och trygga att lämna sina barn på Rosens förskola.