Föräldrasamverkan

Målet med föräldrasamverkan är att i nära och förtroendefullt samarbete verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar.

Varje förälder ska känna delaktighet i sitt barns vardag och ta sitt ansvar för att detta ska kunna förverkligas. Att som förälder känna tillit, få säga sin mening och kunna påverka är viktigt för oss på förskolan.

Samverkan sker genom utvecklingssamtal, föräldramöten, förskolesamråd och i den dagliga verksamheten.

Föräldramöte

Minst en gång per år har avdelningen föräldramöte. På föräldramötet tar vi upp saker som rör förskolan, pratar om saker vi planerar att göra, praktiska saker som är bra för er föräldrar att känna till, aktuella frågor och så finns det tid för diskussioner. På föräldramötet väljs också avdelningens representant till förskolesamrådet.

Samråd

Förskolesamråd är ett forum där du som förälder genom föräldrarepresentant kan föra fram åsikter och tankar till skolledningen. Förskolesamrådet träffas en gång per termin, och här deltar en föräldrarepresentant per avdelning, personal från förskolan samt förskoleområdets ledning. Föräldrarepresentanten har som uppgift att framföra synpunkter och idéer från avdelningen och återföra informationen.

Utvecklingssamtal

Föräldrar erbjuds individuella utvecklingssamtal gällande det egna barnets utveckling.