Om Sannaparkens förskola

Hos oss på Sannaparkens förskola får barnen uttrycka sig kreativt genom skapande arbete i olika material. De får daglig språkträning genom sång, samling, sagoläsning med pedagoger som alltid har ett medvetet språkligt förhållningssätt. 

Vi arbetar i olika projekt och sätter den medvetna leken i fokus.

Matfilosofi

Vi erbjuder varierad, näringsrik och vällagad mat med mycket grönsaker och frukt. Vi lagar maten från grunden i största möjliga mån.

Förskolan har en egen kock och vi har fått en "smiley" från miljönämndens livsmedelsinspektion för god livsmedelshantering.

Vi använder ekologiska och kravmärkta varor i mån av tillgång och inom budgetens ramar. Barnens önskemål och tankar är en viktig del i planeringen av matsedlarna. Vi uppmärksammar högtider och traditioner.

Grön flagg

Sannaparkens förskola är certifierad enligt Grön flagg, ett nätverk inom hållbar utveckling.