Sege parks förskola

Sege parks förskola ligger i en tvåvåningsbyggnad från 1930 - talet. Förskolan har en egen naturskön gård som bjuder in till lek, rörelse och utforskande.

Våra avdelningar

På förskolan finns sex avdelningar: Pyret, Kotten, Skogen, Stubben, Dungen och Gläntan.

Eget kök och bibliotek

Sege parks förskola har ett tillagningskök och ett eget förskolebibliotek.

Läroplan

Utifrån Läroplanen utforskar vi olika projekt tillsammans och under Ht21 och Vt22 kommer förskolan ha extra fokus på barns identitetsskapande och relationer samt digitalt meningsskapande i förskolan

Följ oss på Instagram

Viktiga datum

Förskolan är stängd för verksamhetsutveckling:

  • 12 september
  • 7 december

Vid behov kan barnomsorg lösas på en annan förskola. Anmäl detta senast 14 dagar i förväg.

Kontakta oss

Kotten: 0709-90 88 37
Skogen: 0729-611019
Stubben: 0766-39 45 57
Pyret: 0709-30 02 76
Dungen: 0709-30 05 62
Gläntan: 0709-30 07 27

Utbildningsområde B

Utbildningsområde B

Text

sv