Grön flagg

Sege parks förskola har varit Grön Flagg certifierad sedan 2010.

Att ha Grön Flagg innebär att förskolans personal och barn strävar mot olika mål inom miljöfrågor och hållbar utveckling. Det finns sex olika teman att utforska.

Dessa är: Klimat & energi, Livsstil & hälsa, Kretslopp, Konsumtion, Vattenresurser samt Närmiljö. Varje år väljer vi ut ett tema att gå djupare in på.