Om Sege parks förskola

På Sege Parks förskola får barnen möjlighet att utmanas till lärande och utveckling utifrån sina egna behov, intressen och erfarenheter. Verksamheten är förankrad i Läroplanen för förskolan och barnen möter utbildad personal och kamrater att leka med varje dag.

På förskolan finns sex avdelningar. På Kotten,Pyret och Dungen går barn i åldrarna 1-3 år och på Stubben och Skogen går barn i åldrarna 4-6 år. På avdelning Gläntan går barn i blandade åldrar mellan 1-6 år.

Maten tillagas på förskolan av vår kock. Frukost serveras ca 08.00, lunch ca 11.00 och mellanmål 14.00. Mellan måltiderna serveras frukt.

Utevistelse är en viktig del av vår verksamhet oavsett väder. Vår gård bjuder in till lek och utforskande och på gården kan barnen exempelvis leka, cykla, gunga, vara kreativa i sandlådan eller varför inte gå på insektsjakt bland buskar och rabatter.

På gården erbjuds barnen även odling i ”sinnenas trädgård”, en gemensam dans-stund samt uteateljé och utebygg.

I förskolans lokaler finns ett gemensamt vattenleksrum där främst de yngre barnen experimenterar med vatten på olika sätt. Alla Barnen har även tillgång till vårt egna förskolebibliotek som besöks regelbundet.

Projekterande arbetssätt

Utifrån intresse och behov så arbetar barn, personal och avdelningar efter olika teman genom projekterande arbetssätt i enlighet med våra styrdokument. Det innebär att barnen får fördjupa sig inom ett område som ger utrymme för lust, nyfikenhet och kreativitet.

Det projekterande arbetssättet erbjuder många olika uttrycksformer för barns utveckling och lärande: genom lek, skapande, sagoberättande, sång, musik, rörelse, natur och miljö både utomhus och inomhus.

Miljöarbete

Förskolan är Grön Flagg-certifierad, vilket innebär att vi bryr oss om vår miljö och arbetar medvetet med miljöfrågor tillsammans med barnen. Vår kock lagar näringsriktig och klimatsmart mat, till stor del av ekologiska produkter.

Föräldrasamverkan

Vårdnadshavare är viktiga för verksamheten och vi arbetar för att alla ska känna sig välkomna in i vår verksamhet. Vårdnadshavare får information om verksamheten genom dagtexter och dagliga samtal. Förskolan erbjuder även utvecklingssamtal en gång per termin då vi tillsammans med vårdnadshavare samtalar kring barnens trivsel, lärande och utveckling. Vårdnadshavare bjuds även in till föräldradialog och föräldramöten.

Öppettider

Förskolan har öppet mellan 6.15-17.30

Vår gård