Dungen

Dungen är en avdelning för de yngre barnen. Barnen på Dungen är mellan 1-3 år.

För att alla barn ska trivas och utvecklas lyssnar vi på det barnen berättar, visar och uttrycker. Utefter detta anpassar vi vår verksamhet och vår miljö.

Ett av våra viktigaste mål är att barnen i sin egen takt utvecklar sin person, sina förmågor och sin nyfikenhet. Vi är utomhus varje dag där vi lär och leker i alla väder. Vår gård erbjuder många roliga lekmöjligheter och samspel mellan barn och vuxna. På avdelning Dungen sjunger, spelar och skapar vi tillsammans. På avdelningen erbjuder vi en åldersanpassad miljö.