Gläntan

På avdelning Gläntan går barn i blandade åldrar från 1-6 år.

Avdelningen är rymlig och indelad i olika ”rum” för aktiviteter. Vi arbetar i små grupper under dagen i olika projekt utifrån barnens intressen och behov.

För oss är det viktigt med goda relationer och vi arbetar med värdegrundsfrågor på olika sätt.

Barnens intressen styr vår verksamhet och vad vi fördjupar oss i under läsåret.