Kotten

På Kotten går barn i åldrarna 1-3 år. Genom att närvara, uppmuntra och utmana försöker vi skapa så rika förutsättningar som möjligt för barnen att utvecklas och lära.

Vi arbetar språkutvecklande bl a genom att sjunga, läsa sagor, rim och ramsor men även i den vardagliga leken tillsammans med barnen.

Vi erbjuder barnen skapande i olika former, bygg och konstruktion och vi utforskar även utemiljön varje dag.