Pyret

På Pyret går barn i åldrarna 1-3 år.

På Pyret arbetar vi med trygghet och självständighet. Det är viktigt för oss att lyssna på vad barnen berättar och visar så att de kan känna sig trygga och sedda och få ett inflytande över sin vardag.

Vi arbetar för att alla ska känna sig välkomna in i vår verksamhet oavsett om du är barn eller vårdnadshavare.

Vi besöker regelbundet förskolans vattenleksrum och är utomhus varje dag för att leka och lära.