Skogen

I Ateljén. Klistrar fjädrar på havsörnen under vårt tema Fåglar.

På avdelning Skogen går barn i åldrarna 3-6 år.

Vi arbetar tematiskt, för att skapa sammanhang och fördjupa barnens kunskaper. Vårt projekterande arbetssätt genomsyrar verksamheten och barnen ges utrymme till lek och kreativitet.

Vi upptäcker även närmiljön genom utflykter och besök i Beijers park. På Skogen är naturupplevelser och utevistelse är en viktig del i verksamheten.

Vi arbetar med värdegrund och kompisskap.