Stubben

På Stubben går barn i åldrarna 3-6 år.

Vår övertygelse är att det finns många vägar till kunskap. Därför erbjuder vi barnen en varierad miljö med många olika åldersanpassade aktiviteter och material.

Stubben har rymliga lokaler och i de olika utrymmena vill vi inspirera till samspel och skapa utrymme för utforskande både enskilt och i grupp. Vi upptäcker också närmiljön genom utflykter och promenader i parker och natur där naturupplevelser och utevistelse är en viktig del i verksamheten.