Vår gård

Sinnenas trädgård

På Sege parks gård har över tid flera olika ”rum och miljöer” skapats, där gräs, buskar, asfalt och en kulle ger barnen möjlighet till lek, aktiviteter och samvaro.

Här finns sandlåda, klätterställning och gungor. Gården går att dela av så de yngre barnen vid behov kan ha en lugnare del.

Skapande verksamhet på gården

Sinnenas trädgård

En plats där barnen planterar allt från blommor och bär till morötter och potatis. Den öppnar upp för att följa årstiderna och dess förändringar i naturen. Växterna som planteras och ivrigt vattnas av barnen ska växa upp och inspirera våra fem sinnen; syn, hörsel, smak, känsel och lukt, det ger möjlighet och förutsättningar för att utforska naturen på nära håll. Genom att uppleva och vara delaktig i skötseln får barnen också en ökad kunskap om vår natur.  

Uteateljén

Utebyggen

Uteateljén

Ett mindre förråd, ligger en bit från huset alldeles bredvid Sinnenas trädgård. Här erbjuds barnen att rita, måla, arbeta med lera och annat skapande med inspiration av väder och vind och växtligheten i Sinnenas trädgård.

Utebyggen

Utebyggen ligger uppe på vår kulle och innehåller en mångfald av olika material, där alla barn kan bygga och konstruera.

Arbetet vid Utebyggen skapar delaktighet hos barnen där de aktivt, efter eget val, deltar i verksamheten.

De väljer själva hur och vad de vill göra och vi pedagoger arbetar utifrån detta, möter barnen där de är och utifrån de behov som finns.

Barnens deltagande och delaktighet skapar en situation som barnen själva kan påverka och på så vis har inflytande över. De pratar med varandra, diskuterar vad de ska bygga och påverkar skeenden här både enskilt och tillsammans.