Föräldrasamverkan

Vårdnadshavare är viktiga för verksamheten och vi arbetar för att alla ska känna sig välkomna in i vår verksamhet.

Vårdnadshavare får information om verksamheten genom dagtexter och dagliga samtal. Förskolan erbjuder även utvecklingssamtal en gång per termin då vi tillsammans med vårdnadshavare samtalar kring barnens trivsel, lärande och utveckling. Vårdnadshavare bjuds även in till föräldradialog och föräldramöten.