Om Segevångs förskola

På Segevångs förskola får barnen möjlighet att utmanas till lärande och utveckling utifrån sina egna behov, intressen och erfarenheter.

Verksamheten är förankrad i Läroplanen för förskolan och barnen möter utbildad personal och kamrater att leka med varje dag.

Vår förskola är mångkulturell och det talas flera olika språk bland både barn och personal.

Våra avdelningar

På förskolan finns fyra avdelningar, Gullvivan och Vitsippan för de yngsta barnen och Prästkragen och Vallmon för de äldsta.

Maten tillagas på förskolan av vår kock. Frukost serveras ca 08.00, lunch ca 11.00 och mellanmål 14.00. Mellan måltiderna serveras frukt.

Utevistelse är en viktig del av vår verksamhet oavsett väder. Vår gård bjuder in till lek och utforskande och på gården kan barnen exempelvis leka, cykla, gunga, vara kreativa i sandlådan eller varför inte gå på insektsjakt bland buskar och rabatter.

Projekterande arbetssätt

Utifrån intresse och behov så arbetar barn, pedagoger och avdelningar efter olika teman genom projekterande arbetssätt i enlighet med våra styrdokument. Det innebär att barnen får fördjupa sig inom ett område som ger utrymme för lust, nyfikenhet och kreativitet.

Det projekterande arbetssättet erbjuder många olika uttrycksformer för barns utveckling och lärande: genom lek, skapande, sagoberättande, sång, musik, rörelse, natur och miljö både utomhus och inomhus.

Miljöarbete

Förskolan är Grön Flagg-certifierad, vilket innebär att vi bryr oss om vår miljö och arbetar medvetet med miljöfrågor tillsammans med barnen. Vår kock lagar näringsriktig och klimatsmart mat, till stor del av ekologiska produkter.

Öppettider

Förskolan har öppet mellan kl 6.15-17.30

Senast ändrad: