Om Segevångs förskola

På Segevångs förskola får barnen möjlighet att utmanas till lärande och utveckling utifrån sina egna behov, intressen och erfarenheter.

Projekterande arbetssätt

Vi har ett projekterande arbetssätt där barnen får uppleva, undersöka, pröva, fantisera och förundras tillsammans med andra barn och pedagoger. Projekten blir en del av våra lärmiljöer som anpassas utifrån barnens intressen och behov samt utifrån läroplanen. Pedagogerna har ett förhållningssätt som är nyfiket och öppet och skapar möjligheter för barnens delaktighet och inflytande.

Det projekterande arbetssättet erbjuder många olika uttrycksformer för barns utveckling och lärande: genom lek, skapande, berättande, sång, musik, rörelse, natur och miljö. Vi arbetar både analogt och digitalt i vår utbildning.

Trygghetsvandringar

Alla ska må bra på förskolan och en gång per termin gör vi trygghetsvandringar med barnen för att kartlägga vilka miljöer vi behöver förändra. Varje år revideras vår PDK, Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Eget kök och bibliotek

Maten tillagas på förskolan av vår kock. Frukost serveras ca 08.00, lunch ca 11.00 och mellanmål ca 14.15. Mellan måltiderna serveras frukt.

Vår kock lagar näringsriktig och klimatsmart mat, till stor del av ekologiska produkter. Vi arbetar med måltidspedagogik, vilket innebär att vi uppmärksammar och utforskar maten vi serverar med alla våra sinnen för att öka barnens intresse för mat.

För att stimulera barnens språkutveckling har vi öppnat ett förskolebibliotek. Här kan barnen bl.a. lyssna till högläsning, skapa egna berättelser och samtala om litteratur.

Öppettider

Förskolan har öppet mellan kl 6.15-17.30