Föräldrasamverkan

Här hittar du information om Sjöhästens förskolas inskolning och föräldrasamverkan.

Inskolning

Inskolningen hos oss tar i allmänhet en vecka på plats i verksamhet och en vecka med kortare dagar. Vi kallar den föräldraaktiv inskolning eftersom hela familjen skolas in och gör detta tillsammans med oss pedagoger.

Vi hälsar er välkomna på måndagen och ber er stanna mellan 9-13.45 för att ni på bästa sätt ska kunna bekanta er med förskolan, dess personal, miljö och rutiner. Barn och föräldrar ger möjlighet att tillsammans skapa sig en bild av hur det är att utvecklas och utmanas på Sjöhästens förskola.

Barnet och föräldrarna fortsätter att tillbringa tid tillsammans på förskolan även under tisdagen och onsdagen. Under dessa dagar är det föräldrarna som byter blöjor, sitter med vid matbordet mm och pedagogerna som sakta och omsorgsfullt lär känna ditt barn. Om det är ett yngre barn, så ges föräldrarna i uppgift att sammanställa en sk trygghetsbok, ett litet häfte i vilket ni klistrar in foto och text som är viktig för er och ert barn. Medan ni arbetar med denna får pedagogen möjlighet att på egen hand tillbringa tid med ert barn och lära känna barnet.

Under torsdagen och fredagen är ni och barnet redo för att låta pedagogerna ta hand om ert barn utan föräldrarnas närvaro. Efter ett kort men tydligt farväl klarar barnet sig tillsammans med sina pedagoger på egen hand, med möjlighet att nå någon förälder med kort varsel. Föräldrarna ska ha telefon tillgänglig och finnas i närområdet.

Under andra veckan lämnar ni barnet, men behåller kortare dagar såsom 9-14/15 och finns redo att hämta barnet när som helst under dagen med kort varsel.

Givetvis är det inte alla barn som tycker att en vecka är tillräckligt för att släppa taget om sin förälder, medan andra vinkar glatt farväl redan efter en timme. Utifrån denna vetskap är vi flexibla och försöker möta er där ni befinner er!

Ställ gärna frågor och var nyfikna på verksamheten!

Utvecklingssamtal och föräldramöten

Varje dag när du kommer och hämtar ditt barn kan du som är förälder få en rapport om vad ditt barn har varit med om under dagen. Du undrar säkert om barnet har sovit och ätit, vilka aktiviteter vi har inspirerad barnet i mm

Som vårdnadshavare kallas du regelbundet till utvecklingssamtal med den pedagog som ansvarar för ditt barn. Vi talar då om hur vi kan inspirera ditt barn, i vilka situationer vi ser en positiv utveckling, samt talar om lärande, intresse och hur vi kan möta er och era behov.

Vi har föräldramöten och föräldraråd där du kan träffa förskolans personal och övriga föräldrar. Tillsammans vill vi diskutera aktuella frågor såsom verksamhetens innehåll och syfte. Vi har även en del spontana träffar, till exempel drop in där barn, föräldrar och personal kan ha kul tillsammans och lära känna varandra under trevliga former. Vi firar lucia, midsommar och andra traditioner, till vilka vi för det mesta hälsar alla hjärtligt välkomna!