Föräldrasamverkan

Här hittar du information om Skutans förskolas föräldrasamverkan.

Under inskolningen är föräldrars delaktighet viktig och självklar. Här lär både barn och föräldrar känna personalen, lekkamraterna samt avdelningens verksamhet och rutiner.

Varje dag sker viktiga samtal både vid lämning och hämtning.

Personalen ger löpande information på whiteboard eller i månadsbrev om vad som sker på avdelningen och förskolan.

Föräldramöte ordnas i september-oktober.

En gång/termin kallas föräldrarepresentanter till föräldrasamrådsmöte med förskolechef och personalrepresentanter.

En gång/år kallar vi till utvecklingssamtal.

Varje år ber vi våra föräldrar att svara på en enkät. Svaren hjälper oss att vidareutveckla vår verksamhet.