Om Skutans förskola

Här hittar du information om Skutans förskolas verksamhet.

Självständighet

Vi tycker det är viktigt att barnen lär sig att tro på sig själv och sin egen förmåga, att de lär sig att tänka själv, hitta egna lösningar och att de kan på sikt till exempel klä sig själv.

Delaktighet

Vi arbetar för att barn ska ha inflytande över sin dag på förskolan. Detta ställer stora krav på att vi ständigt kommunicerar med barnen, även med våra små barn om ännu inte har ett språk.

Nyfikenhet

Vi vill bejaka barns inneboende nyfikenhet. Vi strävar efter att se möjligheter och att skapa en verksamhet utifrån nyfikenheten. Vi tror även på att aktivt skapa miljöer med olika material för att stimulera barnens nyfikenhet.

Trygghet

Detta är grunden för allt lärande och all utveckling. Vi arbetar medvetet för att ha en lugn miljö och gott om tid i olika moment under dagen. Vi som arbetar på Skutan placerar oss strategiskt i förhållande till var barnen uppehåller sig. Framförallt i stunder av förflyttning är detta viktigt.

Varje barn ska veta och känna att: "Jag kan och jag duger som jag är".