Om Slånbärets förskola

Här hittar du information om Slånbärets förskolas verksamhet.

Vår pedagogiska idé

Vi vill att alla barn får uppleva längtan och lust till lek och lärande. Vi ska skapa förutsättningar för att alla ska lyckas.

Vad är speciellt för oss

Vi har en engagerad personalgrupp samt ett aktivt föräldraråd. För så väl barn, föräldrar som personal är glädje, gemenskap, trivsel och trygghet viktiga förutsättningar.

Vår vision

Vår vision kan sammanfattas i de fyra L:en, längtan och lust till lek och lärande. Med barnet i centrum i en lärande miljö där vi skapar förutsättningar för barnet att ta aktiv del i sitt lärande och i sin utveckling är av största vikt.

Pedagogisk inriktning

Den pedagogiska inriktningen är en tro på det kompetenta barnet med fokus på glädje, omsorg, upplevelser, förståelse och tillit. Personalen strävar efter att varje barn ska finna utmaningar i en kreativ och stimulerande miljö. Utgångspunken är att skapa en trygghet för barnet i samarbete med hemmet.

Vår miljö

Den pedagogiska miljön på våra förskolor är utformad så att det finns möjlighet för barnen till skapande aktiviteter såsom lek, rörelse, musik, bild och drama. Vi arbetar aktivt med Grön Flagg för vi vill väcka nyfikenhet och skapa intresse för miljön hos barn och vuxna.

Om oss

Slånbäret och Tussilagons förskola har samarbete med varandra.

Vi befinner oss i östra utkanten av Malmö i barn- och ungdomsområdet Videdal/Riseberga och vi ligger nära Videdalskolan. Förskolan ligger i ett lugnt villaområde nära Bulltofta rekreationsområde.