Om Smaragdens förskola

På förskolan lägger vi grunden till ett livslångt lärande och verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla våra barn.

Vi arbetar efter att varje barn ska få möjlighet att utvecklas till harmoniska, trygga och självständiga individer.

Utifrån förskolans läroplan planerar vi verksamheten där allas lika värde ligger som grund i allt vi gör. Då barnens intresse och lärprocesser ligger till grund för verksamheten förändras vår verksamhet och miljö ständigt.