Om Smörblommans förskola

På Smörblommans förskola arbetar vi för att utveckla barnens viktigaste redskap, språket, och det går igen i allt pedagogiskt arbete.

Vi arbetar med många olika delar inom språket som vi för in i olika uttrycksformer som dramalek, rollspel, sagoläsning, matematik och skapande. En annan betydelsefull del i språkarbetet på förskolan är samtalet med det enskilda barnet.

Barnens hälsa är viktig för oss, därför vistas barnen ute varje dag. Det finns många spännande lekplatser i området som flitigt besöks.

Föräldrakontakt

På Smörblommans förskola arbetar vi för att skapa en trygg, trivsam och lärorik miljö där både barn och föräldrar känner sig välkomna. Med en öppen, tydlig och regelbunden kommunikation vill vi skapa en bra kontakt med dig som förälder. Förutom föräldramöten och utvecklingssamtal har vi drop-in-verksamhet som ger dig en djupare insyn och möjlighet att påverka vår verksamhet.