Om Snödroppens förskola

Här hittar du information om Snödroppens förskolas verksamhet.

Miljö

Snödroppens förskola ligger inbäddat i grönska på det bilfria Holmaområdet strax intill de böljande kullarna i Kroksbäcksparken. Förskolan huserar i bottenvåningen på ett 3-vånings bostadshus i utkanten av området. Det finns en yngre- och äldre barns avdelning och plats för totalt 34 barn.

Pedagogik

Vi arbetar utifrån ett gemensamt tema som mynnar ut i olika projektarbeten och som styrs av barnens intressen. Varje dag står barnens inflytande i centrum. Vi pedagoger på förskolan ser noga till att ta tillvara på deras intresse, lust och nyfikenhet. Vi stöttar dem i deras lärande och utvecklar verksamheten kontinuerligt för att uppnå en god pedagogisk kvalitet.

Utvecklingen sker genom reflektion och dokumentation där pedagoger reflekterar över allt från miljö till förhållningssätt.

Vi pedagoger är ofta med i barnens rollekar för att hjälpa dem vidare där det behövs. I leken utvecklas språk, samarbete, utforskande samt mycket mer. Barnen lär sig inte bara av vuxna utan även av varandra. Det är viktigt att barnen erbjuds många olika sätt att leka på.

Mångkulturalitet   

En del av personalen är flerspråkig och det är en extra kompetens i vår pedagogiska verksamhet. Modersmålet är en viktig del i att få en djupare förståelse av svenskan.

Det mångkulturella perspektivet anser vi är viktigt både för att stärka barnens självkänsla men också för att skapa en förståelse och respekt för varandra. Detta ger en trygghet hos barnet som individ men också en samhörighet i gruppen.

De "100 språken"

Vi arbetar med ”de 100 språken” ett uttryck som kommer från Reggio Emilias förskolefilosofi.

Barnen ska erbjudas möjligheter att uttrycka sig på många olika sätt som t ex kroppsspråk, musik, bild, drama och dans, alltså inte endast det talade språket. Det finns 100 olika sätt att lära sig t ex matematik eller samarbete!

Vi uppmuntrar och utmanar barnen i alla dessa språk för att de ska våga pröva något nytt men också upptäcka sina favoritspråk.

Barn och pedagoger samspelar och lär av varandra. När ett projekt drar igång besitter ingen svaret. De viktiga är vägen dit och den gemensamma upptäckten! Många kallar Reggio Emilia för lyssnandets pedagogik, det betyder att vi pedagoger lyssnar och ser barnen. Vi tittar inte på barnen, vi tittar på vad barnen tittar på!

Pedagogisk dokumentation och reflektion mellan pedagogerna i relation till arbetet med de 100 språken gör att vi på olika sätt verkligen kan se och lyssna på deras tankar, frågor, föreställningar och lösningar. Vi stöttar och uppmuntrar barnens nyfikenhet och utforskande av världen. Detta ser vi som en viktig bas i det livslånga lärandet. Barngruppen, miljön och pedagogerna är tillsammans ett team som alla är beroende av varandra för att komma framåt på olika sätt. I vårt arbete med barnen är det inte slutprodukten som är det viktiga, utan processen. Det vill säga vägen dit.

Miljö

Inomhus

Vi utformar innemiljön efter barnens åldrar, lekar och projektarbeten. Det är barnens behov och intressen som styr utformningen av miljön. Det kan se olika ut från termin till termin. Material ska vara tillgängligt för barnen och uppmuntra till utforskande och egna tolkningar av lek.

Utomhus

Vår gård utmärker sig med en kulle i alla regnbågens färger. Vi erbjuder bla olika pedagogiska basmiljöer som bygg- och konstruktion, Ateljé, Språk och rollek. Våra projektarbeten utforskas både utom- och inomhus. 

Naturen på gården i närmiljön och i staden är också pedagogiska rum. Utomhus kan vi arbeta med matematik, samarbete, grovmotorik, naturvetenskap och teknik. Ja, hela läroplanen.

Föräldrasamverkan

På vår förskola vill vi att både barnen och föräldrarna ska känna trygghet, delaktighet och glädje. Vårdnadshavare är alltid välkomna att besöka förskolan, ställa frågor och framföra tankar, förslag och idéer. Varje termin erbjuds utvecklingssamtal, föräldramöten och samverkansråd.

Är du nyfiken på vår verksamhet, så välkommen att ringa och boka en tid, så att vi kan visa förskolan och berätta mer.

Vi erbjuder barnen

  • Ett lustfyllt lärande i en utmanande och trygg miljö
  • En meningsfull och spännande vardag fylld med varierande aktiviteter
  • En verksamhet som tar tillvara på barnens egna intressen och kompetenser
  • Entusiastiska pedagoger som värnar om ditt barns lärande
  • Lärande genom nyfikenhet, lust och glädje är vår ledstjärna