Föräldrar

Utvecklingssamtal sker en gång per termin och barn. Vid behov eller önskemål sker dessa vid fler tillfällen.

Vi har föräldramöten två gånger per år, det vill säga en gång per termin.

Vi har även drop-in på förskolan vid olika tillfällen, där föräldrarna är välkomna in och kan titta på vad barnen har gjort under terminens gång.

På förskolan har vi en föräldrarepresentant per avdelning. De ingår i en föräldrarepresentantgrupp i gamla Västers område. Föräldrarna träffas tre gånger per år för att diskutera aktuella frågor kring förskolan samt få en inblick kring verksamheten.

Senast ändrad: