Om Solkattens förskola

Vi erbjuder en allsidig pedagogisk verksamhet utifrån värdegrund och mål i förskolans läroplan med rika möjligheter att uttrycka sig på många olika sätt, i ord, bild, rörelse m.m.

Vi observerar och reflekterar över barnens gemensamma läroprocesser med hjälp av pedagogisk dokumentation för att via den reflektera över på vilket sätt vi ska utmana barnen vidare och utveckla vår roll som pedagog.  När vi använder pedagogisk dokumentation observerar de gemensamma processerna men vi ser också de individuella processerna och kan använda dem t.ex. i utvecklingssamtal tillsammans med vårdnadshavare och barn.

För att ge barnen rika upplevelser och kunskap även utanför Malmös innerstad åker de äldre barnen iväg med buss till stranden, skogen m.m.  en till två gånger i månaden. Dessa för barnen kompletterande miljöer erbjuder och utmanar barnen att upptäcka, skapa, fantisera och så klart till kreativ, livsviktig lek, miljömedvetenhet och respekt för vår natur. Dessutom får barnen genom sin vistelse utomhus frisk luft och motion samt rörelse som stimulerar den motoriska utvecklingen.  Naturen har ett stort utbud av lärande och utvecklande material så att både den språkliga och den matematiska utvecklingen får stimulans.

Om vår miljö

Våra lokaler är mysiga och trevligt inredda. Vi försöker hela tiden förändra och utveckla vår miljö så att den svarar emot barnens behov och intressen och lockar till lärande. Vår alldeles egen nya gård ligger utanför förskolan på taket, väl skyddad från bilar och buller. Vårt mål är att få gården att grönska och att barnen ska kunna så, skörda och följa naturens skiftningar. Förskolan ligger centralt med närhet till både till flitigt besökta kulturevenemang och gröna parker och lekplatser.

Våra måltider

Vi får vår lunch från en extern restaurang. Frukost, frukt och mellanmål fixar Tina i köket. En stor del av de varor hon beställer är ekologiska. Ett miljömedvetet synsätt med sunda val präglar vår vardag och vi minimerar intaget av socker.

Föräldrakontakt

Du som förälder/vårdnadshavare ska känna trygghet och tillit till personalen när du lämnar ditt barn. Du är viktig för oss! Vi vill att samarbetet med dig ska bygga på öppenhet, ömsesidighet och respekt. Formerna för ökad delaktighet och möjligheterna att påverka vill vi vidareutveckla. Som ett led i detta arbete började vi under hösten med föräldraråd, ett forum för samråd som är öppet för alla vårdnadshavare.