Om Solrosens förskola

På Solrosens förskola tar vi hjälp av en handdocka när vi berättar sagor. Med hjälp av dockan får barnen ta emot sagans innehåll på ett lite annorlunda sätt. Handdockan fångar barnens intresse och är mycket uppskattat.

Med handdockan blir lärandet lustfullt och barnen kan identifiera sig med figurerna i sagan. Detta gör att barnen lockas till ett verbalt samspel där de får möjlighet att utveckla sitt ordförråd, meningar och begrepp samt dela med sig av sina tankar. Barnen blir bättre på att uttrycka sig och forma egna berättelser, får en god berättarteknik samt kan skapa egna böcker.

Vi arbetar i mindre sagogrupper efter ålder och utveckling där vi åskådliggör och bearbetar sagan på olika sätt. Modersmålslärarna arbetar parallellt med oss för att stärka barnens hemspråk så att de kan diskutera och återberätta sagan på sitt modersmål.

Lektema

I lektemats värld kan allting hända, det finns inga begränsningar för där kan det magiska ske och där trollar vår gemensamma fantasi fram språket. Barnen får en djupare förståelse för den svaga eller den rädde. Vi bygger upp en inspirerande miljö som tillhör det aktuella lektemat som till exempel en skog, ett slott eller varför inte en bondgård.

I vårt lektema deltar alla barn, stora som små efter sina förutsättningar. Vi lär av varandra i gemenskapen. Den skapar en trygghet där vi tillsammans kan erövra kunskap. Vi pedagoger gestaltar figurer och handling genom att spela upp små frekvenser för att skapa en gemensam lekvärld. Barnen får möta nya äventyr, utmaningar och uppdrag under resans gång.

Detta arbetssätt stimulerar barnens språk och vidgar vyerna inom lärandet. Barnen får möjlighet att fördjupa sig i en fråga, söka svar och reflektera, det lockar till verbalt samspel.

Föräldrakontakt

Solrosens förskola arbetar för att vara ett komplement till hemmet och du som förälder är en viktig samarbetspartner. Förskolan bjuder in till olika former av aktiviteter som till exempel  drop-in i form av informationsmöte, julbingo, julfest, påsk frukost, kulturfest och utflykter tillsammans med föräldrar och syskon. Även modersmålslärarna deltar i våra aktiviteter tillsammans med dig som förälder.

För att du som förälder ska vara delaktig och få inflytande i vår verksamhet bjuder vi in till föräldracirklar där vi diskuterar och reflekterar över olika frågor. Ämne vi har lyft har till exempel varit hur du ser på verksamheten, inskolning, enspråkiga förskolor och saga och lektema som metod i barns inlärning.

Senast ändrad: