Om Sommarängens förskola

Den pedagogiska miljön på vår förskola är utformad så att det finns möjlighet för barnen till skapande aktiviteter såsom lek, rörelse, musik, bild och drama.  

Närhet till rekreationsområde, parker och en stor trädgård präglar vår vardag ger oss möjlighet att klättra, stimulera fantasi, ge fysiska utmaningar, utforska, appellerar till känslor och föder intresse för natur och trädgårdskultur.

Vad är speciellt för oss?

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Den stimulerar till fantasi, social kompetens, samarbete, inlevelse och förmåga till att lösa problem. Barnet får möjlighet att uttrycka, bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter. Vi vill ge förutsättningar för olika sorters lek i en inspirerande miljö inne och ute, där det finns möjlighet till bygg, konstruktion samt rollek. Pedagogen ska aktivt observera och kunna gå in i leken vid behov.