Den pedagogiska måltiden

Vi jobbar mot Malmö stads mål att all mat som serveras inom Malmö stads verksamheter ska vara ekologisk och klimatanpassad.

Maten på S:t Gertrud lagas från grunden. Vi följer säsongen och använder främst ekologiska råvaror.

S.M.A.R.T.-modellen

Under veckan äter vi S.M.A.R.T, vilket innebär:

  • Större andel vegetabilier
  • Mindre tomma kalorier
  • Andelen ekologiskt ökas
  • Rätt kött, rätt grönsaker
  • Transportsnålt

MSC-märkt fisk serveras två gånger i veckan. Köttet är främst svenskt och kravmärkt och grönsakerna ekologiska. Brödet bakas i köket och sprider härlig doft i hela huset.

Användningen av den franska metoden SAPERE skapar nyfikna barn som använder alla sina sinnen under måltiderna.
Läs mer om Sapere!

Uttalande från kvalitetsstödjarna inom förskoleförvaltningen

  • Kockarna i förskolans kök arbetar för att integrera mat och måltider i den pedagogiska verksamheten.
  • I förskolan finns också riktlinjer för hur personalen ska vara goda förebilder kring maten samt förhållningssätt till mat och barn. Barnen uppmuntras att smaka och det ska vara en trevlig stund. Barnen har rätt att säga nej.
  • Det finns en tilltro till barnet och barnet får många nya upplevelser att ta med hem och dela med sig till sina kamrater.
  • Naturvetenskap, matematik, språkutveckling är några områden som naturligt kommer in i arbetet.
  • Genom dokumentation synliggörs arbetet och vårdnadshavare kan inhämta information tex om vikten att grundlägga bra matvanor. Förskolans arbete kan också ses som hälsofrämjande