Om Stackens förskola

På Stackens förskola erbjuder vi trygghet och trivsel till alla barn och vårdnadshavare. Vi satsar på samverkan och att röra oss i stimulerande miljöer.

På Stackens förskola arbetar vi med samverkan. Vårdnadshavare och anhöriga till barnen är välkomna till förskolan och föräldrar bjuds in till möte, diskussioner och aktiviteter under året.

Vi arbetar även med vår omgivning. Att utforska olika miljöer bidrar till en stark grogrund för lärande. På Stackens förskola tar vi tillvara på förskolans olika miljöer och på spännande platser i förskolans närområde. Tillsammans upptäcker vi dessutom Malmö på olika sätt.