Grön flagg

Grön flagg

Grön Flagg är ett projekt som är baserat på barns delaktighet och ett demokratiskt förhållningssätt.

Arbetet i Grön Flagg omfattar undervisning om miljön och hållbar utveckling. Det är viktigt att omsätta undervisningen i praktisk handling, vilket innebär varierade aktiviteter som bidrar till en förbättrad miljö och en hållbar utveckling.

Stadionparkens förskolas har Grön Flaggcertifiering i tema kretslopp, livsstil och hälsa, tema vattenresurser samt tema stad och samhälle. Ett nytt utvecklingsmål kommer att påbörjas i augusti 2018.

Läs mer

Grön Flagg

Handlingsplan 2019-2020 (pdf, 580.8 kB)
Grön Flagg - godkänd rapport (pdf, 5.4 MB)
Grön Flagg - certifikat (pdf, 181.6 kB)
Grön Flagg - Resa (pdf, 6.3 MB)  

Kemikaliesmart förskola (pdf, 455.3 kB)

Senast ändrad: