Samverkan förskola och hem

 Förskolans viktigaste föräldrasamverkan sker i den dagliga kontakten mellan personal och vårdnadshavare.

 

En gång om året bjuds vårdnadshavare in till föräldramöte där de bland annat får ta del av förskolans undervisning samt att representanter till samrådet för vårdnadshavare utses. Samrådet träffas en gång per termin samt vid behov. Förskolan bjuder in till barns individuella utvecklingssamtal en gång om året samt vid behov.

Förskolan använder Unikum, ett digitalt verktyg för dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete i förskolan. Det är också ett verktyg för information mellan förskola och hem.

Läs mer

https://www.unikum.net