Samverkan förskola och hem

Vår viktigaste föräldrasamverkan sker i den dagliga kontakten mellan personal och vårdnadshavare.

Vi bjuder också regelbundet in till föräldramöten där representanter till samrådet för vårdnadshavare utses. Samrådet träffas två gånger per termin samt vid behov. Förskolan bjuder in till individuellt utvecklingssamtal en gång om året samt vid behov.

Förskolan använder Unikum, ett digitalt verktyg för dokumetation och systematiskt kvalitetsarbete i förskolan. Det är också ett verktyg för information mellan förskola och hem.

Läs mer

https://www.unikum.net

Samrådprotokoll från föräldrarådet

Protokoll 2019-03-12 (pdf, 1.9 MB)

Information till vårdnadshavare

Årshjul traditioner (pdf, 119.3 kB)  
Att börja förskolan

Senast ändrad: