Om Stångbönans förskola

Stångbönans förskola är en förskola inspirerad av Reggio Emilia-filosofin. Vi arbetar aktivt med barns delaktighet och inflytande.

Vi ser barnen som kompetenta människor som självständigt kan styra sin dag utifrån egna intressen.

Barns lärprocesser och pedagogisk dokumentation

Att se hur och när barnen lär är grunden för vår verksamhet. Vi vill stimulera barnens lärande och utveckling och fånga den i den pedagogiska dokumentationen. Den pedagogiska dokumentationen använder vi för att säkerställa en god kvalité på förskolan.

Pedagogiska miljöer

Vi ser miljön som den tredje pedagogen vilket innebär att vi använder den aktivt för att stimulera barns utveckling och lärande. Miljön ska vara tydlig och tillgänglig så att barnen själv kan få påverka sin dag på förskolan.

Vi vill belysa att alla uttryckssätt är viktiga för oss människor och därför kallar vi alla våra miljöer för ateljéer. Det finns ateljé för Rollek, Konst, Bygg, Natur, Musik, IKT med flera.

Språkutveckling

Språk är en förutsättning för lärande och socialt samspel. Med språket kommer tanken och med tanken kommer fantasi och lärande. Vi fokuserar på språkutvecklande arbetssätt och med speciell inriktning på flerspråkighet.

Föräldrainflytande

Under inskolningen introducerar barnen tillsammans med sina vårdnadshavare i n i verksamheten dvs. föräldraaktiv inskolning. Vi lägger stor vikt vid relationsskapande genom att ge varje barn en god anknytning. Informationsutbyte mellan föräldrar och pedagoger sker såväl i det dagliga mötet som vid föräldramöten, föräldraråd och utvecklingssamtal.