Om Stockrosens förskola

På Stockrosens förskola vill vi att alla barn ska känna sig sedda och respekterade. Vi vill skapa en trygg verksamhet för barnen och föräldrarna, där barnen ges möjlighet att utveckla nyfikenhet och lust till lärande.

Den röda tråden på Stockrosens förskola är språket, tryggheten och den sociala kompetensen. För att kunna tillgodose varje enskilt barns behov, är barngrupperna åldersindelade.

Utevistelser

Utevistelse är en viktig del i vår pedagogik. På vår stora gård kan barnen cykla, gunga, spela boll, klättra, gräva i sandlådan och mycket annat. Närmiljön bjuder oss på grönområden, parker och temalekplatser.

Eget bibliotek

Som en del i arbetet med språkutveckling har vi eget bibliotek som erbjuder ett brett utbud av böcker. Vi har sagor, böcker om natur, tekning och matematik på olika språk.

Med hjälp av Ipads och digitalkamera dokumenterar vi det pedagogiska arbete. Detta ger oss och föräldrarna möjlighet att följa barnens utveckling.

Värdegrund

På Stockrosens förskola har alla, både barn och vuxna, lika värde.

  • Alla ska bli sedda och respekterade.
  • Vi vill ha ett positivt samspel mellan personalen som bygger på ömsesidig respekt.
  • Vi vill skapa en trygg verksamhet för barnen så att de med trygghet som grund blir självständiga och utvecklar en stark identitet.       
  • Vi vill utveckla deras förmåga att lyssna, berätta samt att fungera i grupp.

Föräldrakontakt

Vi strävar efter en positiv kontakt som bygger på trygghet och ömsesidigt förtroende mellan barn, föräldrar och personal. Vi vill att förskolan ska vara en mångkulturell träffpunkt och därför bjuder vi in till drop-in och gemensamma utflykter.

Vi firar högtider tillsammans

På Stockrosens förskola firar vi även flera traditionella högtider tillsammans med barn och föräldrar, där alla är välkomna att bidra med sin kultur.