Vår värdegrund

Här hittar du information om Storkens förskolas värdegrund.

Glädje

I vår verksamhet är glädje tillsammans med trygghet grunden till allt lärande. Kunskap tas lättast in i en positiv och bejakande miljö, genom lek och socialt samspel i lustens, humorns och fantasins tecken.

Respekt

I vår verksamhet bemöts och beaktas allas åsikter och personligheter. Mångfald ses som en tillgång. Alla har möjlighet att vara delaktiga och påverka sin egen utveckling. Gemensamma normer och regler ska följas och alla ska ta sitt ansvar för det.

Kreativitet

Vår verksamhet tas kreativitet till vara i en stimulerande miljö där alla ges möjlighet att söka svar på sina frågor och hitta egna lösningar. Det finns inget rätt eller fel i en tillåtande atmosfär där allas nyfikenhet tillvaratas.

Kunskap  

I vår verksamhet söker vi kunskap i samspel med varandra genom lek, iakttagande, utforskande, skapande och reflektion. Vi tar tillvara andras erfarenheter och erövrar på så sätt ny kunskap.