Om Svängedammens förskola

Precis som övriga förskolor i Oxie har Svängedammens förskola som mål att alla barn ska utmanas i sitt lärande, så väl inomhus som utomhus varje dag.

Förutom förskolans egna miljöer bjuder omgivningarna runtomkring förskolan in till detta på ett naturligt sätt, exempelvis bibliotek, ankdammar samt olika temalekplatser.

Förskolan utvecklar ständigt sitt arbete kring att arbeta projektinriktat och har ”Barnens tankar kring…” som övergripande frågeställning under hela verksamhetsåret. Syftet med detta är att synliggöra barns möjlighet till delaktighet och inflytande i sin egen vardag och sitt eget lärande.

Förskolan strävar efter att bli en klimatsmart och giftfri förskola, med ett medvetet nyttjande av återvinningsmaterial och där okodat material är en naturlig del av våra olika lärmiljöer. Man tar tillvara på de spontana stunderna till ett lärande tillsammans med barnen i olika miljöfrågor. På så sätt skapar vi kemikaliesmarta barn för framtiden.

Förskolans kock arbetar medvetet och fokuserat för att nå hög måluppfyllelse i enlighet med Malmö Stads ÄT SMART-policyn, vilket innebär att servera mat och råvaror som är närproducerade, ekologiska och klimatsmarta. Det finns ett fokus på att minska på matsvinnet, och där är barnen involver+ade i hela processen.