Om Svansjöns förskola

Här hittar du information om Svansjöns förskolas pedagogiska arbete.

Språket är viktigt

Vi ser språket som ett av barnens "viktigaste redskap i livet".
Vi fyller våra dagar med pedagogisk verksamhet såsom språklekar, berättande, samtal, drama, musik, bild och naturupplevelser.

På förskolan används musik genom sång och dans för att stimulera barnens språkutveckling redan på ett tidigt plan.

Vi arbetar med Läslyftet, en satsning från Skolverket. Läslyftet i förskolan handlar inte bara om att läsa. Det handlar om att erbjuda både de yngre och de äldre barnen tillfällen att utveckla språket. Läslyftet bygger på kollegialt lärande mellan alla pedagoger på förskolan.

På förskolan har vi tillgång till ett eget bibliotek. Där finns det ett utbud av litteratur som kompletterar avdelningarnas bokhörnor.

Matematik och naturvetenskap

Vi letar matematik i vår vardag och har ett medvetet språk till barnen. Vi tar in färger och former och letar mönster runt omkring oss. Vi experimenterar med saker i barnens närmiljö, för att väcka deras nyfikenhet och lust att lära.

Vår ateljé

I vår gemensamma ateljé kan barnen utforska och prova på olika skapande aktiviteter. Materialet ligger väl synligt och tillgängligt för att barnen själva ska kunna experimentera och använda sin fantasi.

Hälsa och mat

Vi för in ett hälsotänk i det mesta på förskolan. För oss är det viktigt att erbjuda barnen hälsosamma måltider och mycket uteaktiviteter.

Vi har två egna kockar som lagar mat från grunden, mycket ekologiskt.

Våra prioriterade mål HT 2021/VT 2022

  • Projekterande arbetssätt - Barnkonventionen
  • Matematik och språkutveckling
  • Digitalt meningsskapande i förskolan

Instagram

Följ oss gärna på instagram: Svansjonsforskola


sv