Om Uteförskolan Stock och Sten

Vi vill erbjuda ett utbud av varierande miljöer, aktiviteter och möten. Alla barn hos oss ska få samma möjligheter att utveckla alla sina uttrycksmöjligheter för att kunna tillägna sig kunskap.

En pedagogik som ständigt förnyas och utvecklas, med barnens intresse och behov som utgångspunkt, i takt med det moderna samhällets förändring. Att som barn få växa upp i en tillåtande miljö med många möjligheter att få prova sina egna erfarenheter, skaffa sig nya ska vara en självklarhet hos oss.

Uteförskolan arbetar fortlöpande med ett jämställt arbete bland barn och personal. Genom att bygga på jämställda lokaler och personal som ständigt, nyfiket och vaket funderar på hur vi arbetar och varför vi arbetar som vi gör, är pedagogiken alltid levande. När barn tillåts att aktivt verka i förskolan och påverka sin vardag lär de sig också att ta hand om den plats de är på och dem som är på den platsen.

En fantastisk miljö

Vi har en fantastisk miljö i parken med ett ljus och en rymd som tillåter både barn och personal att växa i egen takt. 

Varje dag går barnen på upptäcktsfärd i världen och upplever många fenomen. Genom olika aktiviteter tar vi del av naturen med allt det parken erbjuder av naturmaterial. De många miljöerna erbjuder mycket för barnen att utforska med alla sina sinnen vilket förbereder dem för livet.

Läroplan

Vi väver ihop de strävansmål som står i Läroplanen för förskolan Lpfö 98 reviderad 2016 med alla våra uteaktiviteter. Vi ser hela barnens vistelse på förskolan som möjlighet till lärande där vi får in ämnena språk, matematik och naturvetenskap i samspel med naturen. De aktiviteter vi har i parken stimulerar även motorik och kreativitet. På hela förskolan finns idag ca 140 platser.

Egna lokaler

Stock och Sten har två vindskydd i Pildammsparken samt egna lokaler på Bobergsängen med tillgång till torkmöjligheter och plats för måltider. Uteförskolan har även tillgång till "Häxans hus", den gamla brandstationen inne i parken.

Vid längre tids kyla eller svårt väder bedrivs delar av verksamheten inomhus.

Eget kök

Vi har eget kök med en kock och ett köksbiträde som lagar god och näringsriktig mat till oss. Uteavdelningar hämtar sin mat och äter vid sina vindskydd. Av de som har sin tillhörighet på Roskildevägen 26 äter de flesta utomhus.

Senast ändrad: