Om Tegelmurens förskola

På Tegelmurens förskola prioriteras utvistelse. Vi går promenader varje dag efter lunch och vi utnyttjar närmiljön och alla dess lekplatser.

Lärande och utveckling

För att skapa en medvetenhet hos barnen kring deras lärande och utveckling arbetar all personal med pedagogisk dokumentation, där bland annat teckningar, fotografier, intervjuer och samtal används för att synliggöra och utforma verksamheten.

Miljöcertifierade

Tegelmurens förskola är certifierade med Grön Flagg. Det innebär att vi serverar ekologisk mat i största möjliga utsträckning och att vi arbetar aktivt med miljöfrågor.

Ät S.M.A.R.T.-modellen

Vårt kök arbetar efter Ät S.M.A.R.T.-metoden, vilket innebär attman vid matinköpen ska värna om hälsa, ekonomi och miljö.