Om Tornfalkens förskola

Värdegrund

Vi värnar om en stabil och trygg värdegrund och har väl förankrade riktlinjer kring förhållningssätt på förskolan. Pedagogerna arbetar aktivt för att bidra till att barnen utvecklar sin empati och förståelse för allas lika värde.

Språkutveckling

Oavsett om det gäller planerade aktiviteter, lek eller vardagssituationer så har vi alltid barnens språkutveckling i fokus. Med drama, musik, sång, rim och ramsor vill vi på ett lekfullt sätt främja alla barns utveckling av språket. Vi använder oss av TAKK, tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation, som förstärkning till det talade språket. Vi månar om leken där barnens sociala, emotionella och språkliga utveckling ges möjlighet att utvecklas.

Uteverksamhet

Tornfalken har både en egen inhägnad gård samt närhet till flera parker. Vi bedriver en medveten pedagogisk utbildning utomhus och har även uppsökande verksamhet i förskolans närområde.

Miljöarbete

Vi källsorterar tillsammans med barnen och vårt matavfall omvandlas till biogas. Vi arbetar också utifrån Håll Sverige Rents lärandeprogram – Grön Flagg - för hållbar utveckling.

Med utgångspunkt i närmiljön vill vi skapa kunskap om naturen. Vi arbetar för att barnen går vidare till skolan med en påbörjad förståelse och respekt för vår gemensamma miljö.