Om Tors förskola

Här hittar du information om Tors förskolas avdelningar och verksamhet.

På 1a våningen, avdelningarna Vind och Vatten där de yngsta barnen går.
På 2a våningen, avdelningarna Sol och Sand där de äldre barnen går.

Förskolans utbildning grundas på läroplan för förskolan, Lpfö 18.
Förskolan ska erbjuda varje barn omsorg, utveckling och lärande.

Text