Om Tranans förskola

Tranans förskola består av två arbetslag och barnen går i grupp om de yngre och de äldre.

Förskolan renoverades under 2019 och under 2020 arbetar vi vidare med att skapa miljöer med bra och utmanande material anpassat för barnens ålder, nyfikenhet och intresse.

Vi är i en utvecklingsprocess och siktar mot att skapa en förskola för alla barn och med dokument som visar den kvalitet som förskolan strävar mot.

Likabehandlinngsplanen/planen mot kränkande behandling är under uprättande och vi tar tacksamt emot input från vårdnadshavare med barn på förskolan.

Senast ändrad: