Om Triangelns förskola

Triangelns målsättning är att skapa en förskola för alla barn där vardagen genomsyras av lust, glädje och gemenskap. Vi har leken i fokus och vill att det man gör inomhus också ska vara möjligt att förverkliga utomhus.

Barnen skall få möjlighet att utforska och uppleva vardagen på förskolan med alla sina sinnen och använda hela sin kropp.

Vårt fokus och vårt mål är även att skapa undersökande miljöer inomhus och utomhus. Barnen ska ha tillgång till varierat och utmanande material på förskolan. Detta innebär att barnen skapar i ateljéerna, bygger med naturmaterial, sagoläsning utifrån olika perspektiv och vi synliggör matematiken för barnen.

De estetiska utrycksformerna så som sång och musik, drama, dans och lera erbjuder vi barnen i vår pedagogiska verksamhet.

Maten tillagas på förskolan. Vi använder oss av ekologiska livsmedel i största möjliga mån och serverar minst två vegetariska måltider i veckan

Avdelningar

I höghuset finns tre avdelningar, en för de yngre barnen och två för de äldre barnen. Avdelningarna heter Stjärnan, Solen och Månen.

Avdelningarna över gården är uppdelade i två enheter, en för de yngre barnen och en för de äldre barnen. De äldre barnen är indelade på avdelningarna Fenix, Medusa och Pegasus. De yngre barnen är indelade på avdelningarna Andromeda och Herkules. Cassiopeia är en enhet som finns i ett annat hus på vår gård och har barn i åldern 4-6 år.