Om Tröskans förskola

Här hittar du information om Tröskans förskolas verksamhet.

På Tröskans förskola möts barnen av personal som lyssnar respektfullt och medvetet, och ser barnen som kompetenta. Tröskans förskola strävar efter att barnen skall ha förutsättningar att lära och utvecklas utifrån deras intresse, behov och nyfikenhet. Barns delaktighet och inflytande ligger till grund för hur miljön är utformad och för planeringen av utbildningen. Delaktighet och inflytande är något barnen har rätt till.

Verksamhetsutveckling

På Tröskans förskola har all personal två verksamhetsutvecklingsdagar per termin. Vi meddelar i god tid, senast tre månader i förväg, vilka dagarna är.

Senast ändrad: