Om Valdemarsro förskola

Valdemarsro förskola består av två avdelningar med yngre barn Villekulla, Lönneberga och två avdelningar med äldre barn, Bullerbyn, Junibacken.

Utemiljö

Vår utemiljö är tilltalande och varierande med mycket grönska. Vi tycker att det är viktigt att ha en utmanande utemiljö som ger barnen möjlighet att utforska och få utlopp för sin kreativitet. De traditionella lekredskapen är kompletterade med annat som stimulerar fantasi och motorisk utveckling, exempelvis däck, trädstam, rep, pilekoja och ett litet anlagt vattendrag.

Vårt arbetssätt

Vårt arbetssätt bygger på tankarna om det kompetenta barnet och dess lärande. Detta ligger till grund för vårt förhållningssätt. Vi ser barn som individer med erfarenheter och kunskaper och vi är nyfikna på deras tankar. Genom leken vill vi inspirera till ett lustfyllt lärande.

Vi arbetar tillsammans med vår förste förskollärare, Pia Nilsson, för att se till att den pedagogiska verksamheten utgår från och utvecklas med fokus på att stimulera barns lust, nyfikenhet och inflytande.