Kvalitets- och styrdokument

Vi strävar hela tiden efter att utveckla vår verksamhet för att varje barn varje dag ska mötas av en god och likvärdig kvalitet.

På förskolan ska barnen få omsorg, känna sig trygga och stärkas i sitt lärande och i sin sociala utveckling. Vi följer hela tiden upp kvaliteten i verksamheten, kartlägger vad vi behöver bli bättre på och planerar hur vi ska utvecklas mot målen vi sätter upp.

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling (word, 79.3 kB)

Senast ändrad: