Om Västers förskola

Vi renoverade förskolan under våren 2020 och nu skapar vi miljöer för att möta arbetslagen som arbetar med yngre respektive äldre barn.

Vi har ett rikt material, vilket utmanar barnens nyfikenhet, intresse och utveckling.

Inskolning

Under inskolningen möter du förskolans verksamhet och tar genom inskolningsdagarna del av såväl rutiner som undervisning.

Så här välkomnar vi nya familjer på Västers förskola:

InskolningInskolningen hos oss tar i allmänhet en vecka på plats i verksamhet och en vecka med kortare dagar. Vi kallar den föräldraaktiv inskolning eftersom hela familjen skolas in och gör detta tillsammans med oss pedagoger.Vi hälsar er välkomna på måndagen och ber er stanna mellan 9-13.45 för att ni på bästa sätt ska kunna bekanta er med förskolan, dess personal, miljö och rutiner. Barn och föräldrar ger möjlighet att tillsammans skapa sig en bild av hur det är att utvecklas och utmanas på Västers förskola. Barnet och föräldrarna fortsätter att tillbringa tid tillsammans på förskolan även under tisdagen och onsdagen. Under dessa dagar är det föräldrarna som byter blöjor, sitter med vid matbordet mm och pedagogerna som sakta och omsorgsfullt lär känna barnet. Under torsdagen och fredagen är ni och barnet redo för att låta pedagogerna ta hand om ert barn utan föräldrarnas närvaro. Efter ett kort men tydligt farväl klarar barnet sig tillsammans med sina pedagoger på egen hand, med möjlighet att nå någon förälder med kort varsel. Föräldrarna ska ha telefon tillgänglig och finnas i närområdet.Under andra veckan lämnar ni barnet, men behåller kortare dagar såsom 9-14/15 och finns redo att hämta barnet när som helst under dagen med kort varsel.Givetvis är det inte alla barn som tycker att en vecka är tillräckligt för att släppa taget om sin förälder eller tvärt om, medan andra vinkar glatt farväl redan efter en timme. Utifrån denna vetskap är vi flexibla och försöker möta er där ni befinner er!Ställ gärna frågor och var nyfikna på verksamheten!

Utvecklingssamtal och föräldramöten

När du kommer och hämtar ditt barn kan du som är förälder få en rapport om vad ditt barn har varit med om under dagen. Du undrar säkert om barnet har sovit och ätit, vilka aktiviteter vi har inspirerad barnet i mm. Som vårdnadshavare kallas du regelbundet till utvecklingssamtal med den pedagog som ansvarar för ditt barn. Vi talar då om hur vi kan inspirera ditt barn, i vilka situationer vi ser en positiv utveckling, samt talar om lärande, intresse och hur vi kan möta er och era behov.Vi har föräldramöten och föräldraråd där du kan träffa förskolans personal och övriga föräldrar. Tillsammans vill vi diskutera aktuella frågor såsom verksamhetens innehåll och syfte.

Kvalitet och utveckling

Vi strävar hela tiden efter att utveckla vår verksamhet för att varje barn varje dag ska mötas av en god och likvärdig kvalitet. På förskolan ska barnen få omsorg, känna sig trygga och stärkas i sitt lärande och i sin sociala utveckling. Vi följer hela tiden upp kvaliteten i verksamheten, kartlägger vad vi behöver bli bättre på och planerar hur vi ska utvecklas mot målen vi sätter upp.