Laban

På Laban arbetar vi mycket  med matematiska begrepp, där vi lägger stor vikt vid språket. Vi erbjuder våra barn många och nya ord, vi sätter ord på saker och erbjuder dem fler ord med samma betydelse.
Vi arbetar mycket med sagor som barnen återberättar genom teckningar och dramatiseringar.
Det är mycket empati,hänsynstagande, respekt och samspel som vi lägger fokus på och som är viktigt för att klara sig i framtiden.

När tillfälle ges går vi ifrån förskolan för att besöka andra lekplatser, går på bio, teater och sagostunder på biblioteket.

Till de mindre barnen använder vi mycket handdockor och sånger där språket utvecklas.

Välkomna till oss på Laban!

Kontakta oss:

Laban 0709-23 77 48

Senast ändrad: