Ludde

LEKEN står i centrum på avdelningen Ludde. I leken utvecklar barnen en god självkänsla och social förmåga. Fantasin stimuleras och barnen får goda möjligheter att lära sig förstå egna och andras känslor, känna empati, visa hänsyn, samarbeta och lära sig lösa konflikter.

SPRÅKET utvecklas i det nära samspelet mellan vuxen-barn och mellan barn-barn där både modersmålet och svenska språket är i fokus. Vi vill ge barnen ett rikt språk med ett gott ordförråd.

Att ge barnen gemensamma upplevelser att prata och samtala om är viktigt för oss. Detta kan vara ett besök på lekplatsen, en promenad till torget eller en busstur till centrum. Barnen har sedan möjlighet att återberätta sina upplevelser med hjälp av bilder från en digitalkamera.

EMPATI, att uttrycka och få förståelse för andras situation är viktigt för oss. En dag i veckan har de äldre barnen "hjärtestund" där vi utgår från något barnen berättar eller från en saga.

TRYGGHET är viktigt för delaktighet och trivsel både för barn och föräldrar. Vi lägger stor vikt vid inskolningen. Den pedagog som har hand om inskolningen är sedan knuten till familjen hela förskoletiden.

Vi firar olika högtider gemensamt med föräldrarna som Midsommar, Bajram, Lucia och Jul.

Välkomna till oss på Ludde!

Kontakta oss:

Ludde 0709-23 76 74

Senast ändrad: