Samverkan med vårdnadshavare

Här hittar du information om föräldrasamverkan på Villans förskola.

Under inskolningen är föräldrars delaktighet viktig och självklar. Här lär både barn och föräldrar känna personalen, lekkamraterna samt avdelningens verksamhet och rutiner.Varje dag sker viktiga samtal både vid lämning och hämtning.Pedagogerna ger löpande information i månadsbrev och på Instagram om vad som sker på avdelningen och förskolan. Dokumentation i bilder och text på lärmiljöer och material belyser barnens förundran, upplevelser, dagens aktivitet eller arbetsmetod. Föräldramöte ordnas i september-oktober.En gång/termin kallas föräldrarepresentanter till föräldrasamrådsmöte med förskolechef och personalrepresentanter.En gång/år kallar vi till utvecklingssamtal.Varje år ber vi våra föräldrar att svara på en enkät. Svaren hjälper oss att vidareutveckla vår verksamhet