Om Vintrie förskola

Här hittar du information om Vintrie förskolas verksamhet.

Våra arbetslag

  • Humlan – de yngsta barnen
  • Grodan – mellanbarnen
  • Sorken – de äldsta barnen

Vi vill förmedla kunskap till barnen genom lek, ett undersökande arbetssätt och genom olika spännande uttrycksmedel. Barnen ska få bilda och vidga sina begrepp genom att använda sina sinnen. Flödet av barnens tankar, fantasi och idéer tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet. Barnen ska ha inflytande över sin vardag och sin miljö och vi eftersträvar en reflekterande miljö, både för pedagoger och för barn. Vi har öppna dörrar och ett fint samarbete mellan avdelningarna.

Hälsa, ekologi och miljöansvar

Vi källsorterar, äter ekologisk och varierad kost, vi skapar med naturmaterial och återvunnet material. Vi är ute minst en gång om dagen och har en egen odlingslott där barnen själva sår, skördar och rensar ogräs. Förskolan arbetar aktivt med Grön Flagg.

Förutom förskollärare och barnskötare har vi en sagopedagog och tillsammans erbjuder vi barnen att utveckla sin fantasi, sin kreativitet, sitt sätt att uttrycka sig på/sitt språk och sin sociala förmåga, sitt matematiska och tekniska tänkande.